2017-02-19

حمله ترامپ به رسانه ها در جمع هوادارانش در فلوریدا
Now playing Next