ماتئو رنتزی از سمت دبیرکلی حزب دموکراتیک ایتالیا نیز کناره گیری کرد

ماتئو رنتزی از سمت دبیرکلی حزب دموکراتیک ایتالیا نیز کناره گیری کرد
نگارش از Euronews

ماتئو رنتزی، نخست وزیر مستعفی ایتالیا از سمت دبیرکلی حزب دموکراتیک ایتالیا نیز کناره گیری کرد.

ماتئو رنتزی، نخست وزیر مستعفی ایتالیا از سمت دبیرکلی حزب دموکراتیک ایتالیا نیز کناره گیری کرد. آقای رنتزی در پی تصاحب دوباره کرسی رهبری حزب خود در رای گیری ماه آوریل و یا مه، و تصاحب دوباره سمت نخست وزیری از طریق برگزاری انتخابات زودهنگام در ایتالیاست.

هدف وی در حال حاضر جلوگیری از انشقاق و ریزش بیشتر در درون حزب خود است. وی روز یکشنبه گفت:« تجزیه و جدایی از وحشتناکترین واژه های سیاسی است. بدترین از این واژه، واژه باج خواهی است. قابل قبول نیست که یک حزب بر اساس دستور آمرانه اقلیتی از کار بایستد.»

هم حزبی های مخالف ماتئو رنتزی او را به اقتدارگرایی و دور کردن حزب دموکراتیک از ریشه ها و گرایش های چپگرایانۀ آن متهم می کنند.

به نظر می رسد آقای رنتزی، که در پی نافرجامی در رفراندوم اصلاح قانون اساسی در ماه دسامبر مجبور به استعفاء از سمت نخست وزیری شد، قادر خواهد بود در رقابت برای سمت رهبری حزب دموکراتیک رقبای هم حزبی و بالقوه خود را شکست دهد.

مطالب مرتبط