جشنواره مردان لخت در ژاپن

ویدیوها. جشنواره مردان لخت در ژاپن

نزدیک به هزار مرد ژاپنی در حالی که تنها پوششی به سبک سومو (sumo) به تن داشتند روز شنبه در معبد «کنون این» (Kannon-in) در نزدیکی شهر اوکایاما جمع شدند تا در رقابت با یکدیگر بتوانند چوب مقدسی را که «شینجی» نامیده می شود، به دست آورند.

نزدیک به هزار مرد ژاپنی در حالی که تنها پوششی به سبک سومو (sumo) به تن داشتند روز شنبه در معبد «کنون این» (Kannon-in) در نزدیکی شهر اوکایاما جمع شدند تا در رقابت با یکدیگر بتوانند چوب مقدسی را که «شینجی» نامیده می شود، به دست آورند.

این جشنواره که Hadaka Matsuri نام دارد و هرسال برگزار می شود، قدمتی پانصد ساله دارد و به یک آیین مهم ملی در این کشور تبدیل شده است.

شرکت کنندگان حدود یک ساعت انتظار می کشند تا اینکه در ساعت ۲۲ چراغ ها خاموش و دو چوب مقدس به پایین پرتاب می شود. مردم برای به دست آوردن این چوبها تلاش می کنند و درنهایت برنده آن از معبد خارج می شود. برنده این جشنواره، مردی خوش شانس محسوب می شود.

تازه‌ترین ویدیو