2016-04-27

آگهی
نخست وزیر ترکیه: قانون اساسی جدید ویژگی لائیک خود را حفظ می کند
در حال نمایش بعدی