تایوان؛ کشف یک فسیل انسانی متعلق به ۴۸۰۰ سال پیش

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تایوان؛ کشف یک فسیل انسانی متعلق به ۴۸۰۰ سال پیش

باستانشناسان درتایوان بقایای فسیل انسانی متعلق به دوران نئولیتیک یافته اند. این فسیل اولین آثار زندگی در ۴۸۰۰ سال پیش در مرکز تایوان را نشان می دهد.این فسیل بقایای مادری است که نوزادی در بغل خود دارد.