Eventsمناسبت هاپادکست ها
Loader
ما را پیدا کنید
آگهی

More about this topic

کارزار واکسیناسیون در آلمان
در حال نمایش بعدی
بیماران کووید-۱۹ در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستانی در خارکیف اوکراین
در حال نمایش بعدی
آگهی
واکسیناسیون کودکان ضد بیماری کووید-۱۹
در حال نمایش بعدی
الزام ارائه گذرنامه سلامت برای نوجوانان فرانسوی
در حال نمایش بعدی
تصمیم آمریکا برای تزریق سوم واکسن فایزر برای افراد در معرض خطر و بالای ۶۵ سال
در حال نمایش بعدی
یک بیمارستان در فرانسه
در حال نمایش بعدی
واکسیناسیون کووید در بلغارستان
در حال نمایش بعدی
واکسیناسینون کرونا در ایران
در حال نمایش بعدی
سازمان جهانی بهداشت
در حال نمایش بعدی
خانواده یکی از جان‌باختگان بیماری کووید ۱۹ در ابران در حال عزاداری
در حال نمایش بعدی