اجلاس سران

More about this topic

آغاز اجلاس کوپ ۲۷ در مصر
در حال نمایش بعدی
پیام نمایندگان مذاهب به رهبران جهان؛ زبان خصمانه را کنار بگذارید
در حال نمایش بعدی
آگهی
دبیرکل ناتو به همراه رئیس جمهوری ترکیه
در حال نمایش بعدی
EU Summit
در حال نمایش بعدی
بایدن خطاب به پاپ: شما مهم‌ترین جنگجوی صلح هستید که من تا به حال دیده‌ام
در حال نمایش بعدی
اجلاس تنوع زیستی در چین؛ تنوع زیستی در سراسر جهان در خطر است
در حال نمایش بعدی
وزرای بهداشت کشورهای عضو گروه ۷
در حال نمایش بعدی
چینگ‌دائو؛ دروازه‌ٔ تازهٔ چین به روی شرکت‌های چندملیتی
در حال نمایش بعدی
شعار نورسلطان قزاقستان: شهر هوشمند، مقصد گردشگری هوشمند
در حال نمایش بعدی