More about this topic

کمیسر محیط زیست اتحادیه اروپا: کرونا بیدارباشی بود تا به مدیریت متفاوت امور فکر کنیم
در حال نمایش بعدی
آگهی
لاک‌پشت در معرض خطر که مایونز جانش را نجات داد
در حال نمایش بعدی
لاشه نهنگ در ساحل اسرائیل؛ منشاء آلودگی ناشی از قطران معلوم نیست
در حال نمایش بعدی
حامیان گروه «دوستان زمین» روبرو دادگاه لاهه هلند جمع شدند
در حال نمایش بعدی
خیابان‌های مرکزی پاریس در روزی عاری از خودروهای شخصی
در حال نمایش بعدی