چارلز سوم، پادشاه بریتانیا

More about this topic

چارلز سوم به همراه همسرش در پارلمان بریتانیا
در حال نمایش بعدی
آگهی
شیرینی اصفهان، یک مدل از شیرینی ماکارون
در حال نمایش بعدی
Spain's King Felipe and his wife Queen Letizia
در حال نمایش بعدی
کوه نور بر روی تاج ملکه فقید بریتانیا
در حال نمایش بعدی
حضور معترضان ضدسلطنت در نزدیک محل تاج‌گذاری چارلز سوم
در حال نمایش بعدی
پادشاه بریتانیا به همراه همسرش در بالکن کاخ باکینگهام برای مردم دست تکان می‌دهدPhoto Gallery
در حال نمایش بعدی
رداهای سلطنتی پادشاه بریتانیا
در حال نمایش بعدی
لندن خود را مهیای تاج‌گذاری چارلز سوم می‌کند
در حال نمایش بعدی