Eventsمناسبت هاپادکست ها
Loader
ما را پیدا کنید
آگهی

سیاست ایتالیا

آگهی
آگهی

More about this topic

جورجا ملونی، نخست وزیر ایتالیا
در حال نمایش بعدی
پخش پیام سیلویو برلوسکونی در نشست حزب «فورزا ایتالیا»
در حال نمایش بعدی
پناهجویی در نزدیکی لامپدوزا
در حال نمایش بعدی
آگهی
پناهجویان در نزدیکی سواحل لامپدوزا
در حال نمایش بعدی
سیلویو برلوسکونی
در حال نمایش بعدی
جورجا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا
در حال نمایش بعدی
تصویر گرافیتی از متئو مسینا دنارو در خیابان‌های سیسیل
در حال نمایش بعدی
دولت جورجا ملونی، برگزاری جشن‌های ریو را ممنوع کرد
در حال نمایش بعدی
ایگنازیو لاروسا، سیاستمدار دست راستی ایتالیا
در حال نمایش بعدی
جیورجا ملونی و پناهجویان
در حال نمایش بعدی
رهبران احزاب دست راستی ایتالیا
در حال نمایش بعدی
کاراز انتخاباتی جورجا ملونی، رهبر حزب راست افراطی «برادران ایتالیا»
در حال نمایش بعدی