استانبول، ترکیه

More about this topic

Turkish security forces
در حال نمایش بعدی
آگهی
استانبول، ترکیه
در حال نمایش بعدی
نمایی از شهر استانبول ترکیه
در حال نمایش بعدی
اکرم امام‌اغلو، شهردار ترکیه
در حال نمایش بعدی
رجب طیب اردوغان، در سمت چپ، پیش از نشستی در کاخ خود در آنکارا، در حال استقبال از از اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول، چهارشنبه ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۹
در حال نمایش بعدی
تصویری از یک ایرانی بازداشت شده به اتهام تدارک حمله علیه شهروندان اسرائیلی در استانبول
در حال نمایش بعدی
استانبول
در حال نمایش بعدی