Eventsمناسبت هاپادکست ها
Loader
ما را پیدا کنید
آگهی

کشاورزان

آگهی
آگهی

More about this topic

NOCOMMENT
در حال نمایش بعدی
کشاورزان فرانسوی
در حال نمایش بعدی
آگهی
اعتصاب کارکنان بخش حمل و نقل در آلمان
در حال نمایش بعدی
عکس قدیمی از ابتکار کشاورزان هلندی در نشان دادن مخالفت خود با پذیرش قانون اساسی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۵.
در حال نمایش بعدی
کارولین ون در پلاس، رهبر حزب «ب.ب.ب» در حال رای دادن
در حال نمایش بعدی
برداشت محصول در ووهان چین
در حال نمایش بعدی
ماری جوانا
در حال نمایش بعدی
کشاورزان چینی از گسترش پنل‌های خورشیدی عصبانی هستند
در حال نمایش بعدی
پیروزی کشاورزان اعتصابی هند پس از یک سال اعتراض
در حال نمایش بعدی