اعتراض کشاورزان در آلمان و فرانسه

ویدیوها. کشاورزان در آلمان و فرانسه جاده‌ها را بستند

کشاورزان در شماری از کشورهای اروپایی از جمله هلند، رومانی، لهستان، آلمان و فرانسه در اعتراض به عدم توجه دولت‌ها به مشکلات بخش کشاورزی، دست به برگزاری تجمعات اعتراضی زدند.

کشاورزان در شماری از کشورهای اروپایی از جمله هلند، رومانی، لهستان، آلمان و فرانسه در اعتراض به عدم توجه دولت‌ها به مشکلات بخش کشاورزی، دست به برگزاری تجمعات اعتراضی زدند.

عمده مشکلات کشاورزان ناشی از تغییرات شدید آب و هوایی، افزایش هزینه‌های تولید، پیامدهای اقتصادی جنگ در اوکراین همچنین مقررات سختگیرانه اتحادیه اروپا برای حفظ استانداردها در قبال دریافت یارانه‌ها و معافیت‌ها است و کشاورزان نیز عمدتا خواستار حمایت مالی بیشتر دولت‌ها از این بخش هستند.

در فرانسه چهار روز است که کشاورزان معترض یکی از جاده‌های اصلی در نزدیکی شهر تولوز را بستند و دولت که نگران تبعات این اعتراضات آن هم در آستانه برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کشاورزی است، پیش از این نماینده‌ای را برای گفتگو با آنها فرستاده است. 

با این وجود نمایندگان کشاورزان از وعده های داده شده توسط دولت راضی نشدند و سندیکاهای کشاورزی اعلام کرده‌اند به اعتراضات خود در هفته پیش‌رو ادامه خواهند داد.

تازه‌ترین ویدیو