تاکستانی در فرانسه
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

در فرانسه برای به دست آوردن شراب «شمع» روشن کردند

کشاورزان منطقه سنت امیلیون واقع در جنوب غربی فرانسه از روز یکشنبه در تاکستان‌های وسیع خود مشعل‌های کوچکی موسوم به «شمع» روشن کردند تا محصول انگورشان در طول شب بر اثر سرما از بین نرود. دمای بیشتر مناطق فرانسه از روز جمعه به شدت کاهش یافته، رویدادی که در روزهای آغازین بهاری کم‌پیشنه است. شراب حاصل از انگورهای سنت امیلیون در نزدیکی بوردو، یکی از بهترین و معروف‌ترین شراب‌های جهان است.

کشاورزان منطقه سنت امیلیون واقع در جنوب غربی فرانسه از روز یکشنبه در تاکستان‌های وسیع خود مشعل‌های کوچکی موسوم به «شمع» روشن کردند تا محصول انگورشان در طول شب بر اثر سرما از بین نرود. دمای بیشتر مناطق فرانسه از روز جمعه به شدت کاهش یافته، رویدادی که در روزهای آغازین بهاری کم‌پیشنه است. شراب حاصل از انگورهای سنت امیلیون در نزدیکی بوردو، یکی از بهترین و معروف‌ترین شراب‌های جهان است.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست