کشاورزان فرانسوی

ویدیوها. هزاران کشاورز فرانسوی با مسدود کردن بزرگراه‌های کلیدی پاریس را محاصره کردند

کشاورزان خشمگین، با هزاران تراکتور جاده‌‌ها و بزرگراه‌های اطراف پاریس را مسدود کردند. برخی از معترضان در امتداد جاده‌ها یونجه‌‌هایی را به آتش کشیدند و مترسک‌هایی را نیز از پل‌ها آویزان کردند.

کشاورزان خشمگین، با هزاران تراکتور جاده‌‌ها و بزرگراه‌های اطراف پاریس را مسدود کردند. برخی از معترضان در امتداد جاده‌ها یونجه‌‌هایی را به آتش کشیدند و مترسک‌هایی را نیز از پل‌ها آویزان کردند.

آن‌ها می‌گویند هدفشان از بستن مسیرهای منتهی به پاریس قطع عرضه مواد غذایی به این شهر و «گرسنگی دادن» به مردم پاریس است.

این کشاورزان به درآمد پایین، تشریفات اداری و سیاست‌های زیست‌محیطی که هزینه‌ها را در فرانسه و اروپا افزایش می‌دهد، اعتراض دارند. به گفته آن‌ها یکی از دلایل به وجود آمدن این مشکلات واردات غلات یارانه‌ای اوکراین به اتحادیه اروپا است.

تازه‌ترین ویدیو