NOCOMMENT

ویدیوها. تراکتورها در برابر پلیس؛ کشاورزان بزرگراه‌های منتهی به پاریس را مسدود کردند

کشاورزان فرانسه به درآمد پایین خود و سیاست‌های زیست‌محیطی که می‌گویند هزینه‌ها را برای آنها در فرانسه و اتحادیه اروپا افزایش می‌دهد، معترض هستند. 

کشاورزان فرانسه به درآمد پایین خود و سیاست‌های زیست‌محیطی که می‌گویند هزینه‌ها را برای آنها در فرانسه و اتحادیه اروپا افزایش می‌دهد، معترض هستند. 

دولت فرانسه با وعده ارائه کمک‌های نقدی اضطراری و نیز کنترل مواد غذایی وارداتی تلاش دارد تا خشم کشاورزان را فرو نشاند.

تازه‌ترین ویدیو