وضعیت اضطرار اقلیمی

موضوعات داغ روز

More about this topic

دبی چند روز مانده تا نشست کوپ ۲۸
در حال نمایش بعدی
آگهی
فاتح بیرول مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی
در حال نمایش بعدی
گرمای هوا در ژاپن
در حال نمایش بعدی
بستر خشک زاینده رود در تابستان سال ۲۰۱۸
در حال نمایش بعدی
نمایی از جنگل های ساحلی در کنار دیواره دریا در جورج تاون، گویان، چهارشنبه، ۱۹ آوریل ۲۰۲۳
در حال نمایش بعدی
لوگوی توئیتر در بورس نیویورک به تاریخ ۲۹ نوامبر ۲۰۲۱
در حال نمایش بعدی
عکس تزئینی
در حال نمایش بعدی
گرمایش زمین
در حال نمایش بعدی
هواپیماهای خصوصی نقش مهمی در تولید دی‌اکسید کربن دارند
در حال نمایش بعدی
جو بایدن
در حال نمایش بعدی