2019-08-29

ترامپ: در صورت توافق با طالبان نیز به حضور در افغانستان ادامه می‌دهیم
Now playing Next