برگزاری مسابقات ۸۰۰ ساله کیلا در روسیه
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

برگزاری مسابقات ۸۰۰ ساله کیلا در روسیه

مسابقه سنتی روس‌ها که سابقه برگزاری آن به قرن دوازدهم باز می‌گردد، همچنان آخر هفته‌ها در منطقه مرکزی تامبوف برگزار می‌شود. مسابقه کیلا ترکیبی از بوکس، کشتی و هنرهای رزمی است و در قالب رویارویی دو تیم سه نفره انجام می‌شود. بخشی از این مسابقه که با توپ انجام می‌شود، شباهت بسیاری به رقابت‌های راگبی دارد.

مسابقه سنتی روس‌ها که سابقه برگزاری آن به قرن دوازدهم باز می‌گردد، همچنان آخر هفته‌ها در منطقه مرکزی تامبوف برگزار می‌شود. مسابقه کیلا ترکیبی از بوکس، کشتی و هنرهای رزمی است و در قالب رویارویی دو تیم سه نفره انجام می‌شود. بخشی از این مسابقه که با توپ انجام می‌شود، شباهت بسیاری به رقابت‌های راگبی دارد.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست