2017-03-09

پزشکان بدون مرز از بدرفتاری فیزیکی مرزبانان مجارستان با مهاجران می گویند
در حال نمایش بعدی
آگهی
آمادگی ویکی لیکس برای کمک به ارتقاء ضریب امنیتی گوشی های هوشمند
در حال نمایش بعدی