شکستن پل روگذر در بزرگراهی در ایتالیا دو قربانی گرفت

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شکستن پل روگذر در بزرگراهی در ایتالیا دو قربانی گرفت

خبر کوتاه
دو نفر از سرنشینان یک خودرو در ایتالیا، روز پنجشنبه بر اثر شکسته شدن پلی روگذر در بزرگراه بین دو شهر لورِتو و آنکونا جان باختند.

حادثه زمانی رو داد که این پل روگذر نوسازی و سه بانده می شد و رفت و آمدی از آن صورت نمی گرفت.

کشته شدگان زن و شوهری بودند که در درون خودرویشان در زیر پل شکسته گرفتار شدند. دو نفر دیگر در این حادثه زخمی شدند.