پزشکان بدون مرز از بدرفتاری فیزیکی مرزبانان مجارستان با مهاجران می گویند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پزشکان بدون مرز از بدرفتاری فیزیکی مرزبانان مجارستان با مهاجران می گویند

دکترهای سازمان پزشکان بدون مرز روز پنجشنبه، ۹ ماه مارس، اعلام کردند مهاجران و پناهجویانی که قصد عبور از خاک صربستان به مجارستان را دارند این روزها برای مداوای زخم ها و مصدومیت هایی مراجعه می کنند که می گویند نتیجه بدرفتاری و خشونت ماموران پلیس و مرزبانان مجاری است.

دکتر مومچیلو جورجِویچ، از سازمان پزشکان بدون مرز مستقر در بلگراد، پایتخت صربستان می گوید در بین مصدون چندین مورد گازگرفتگی سگ نیز مشاهده شده است.

آقای جورجِویچ می گوید:«موارد زیادی شکایت توسط افرادی صورت گرفته است که متحمل خشونت فیزیکی شده اند اما متاسفانه گواهی پزشکی شامل آنان نمی شد چرا که اثر کافی و مشهود بر پوست باقی نبود. بدرفتارهای فیزیکی شامل ضرب و شتم و آثار کبودی است و از اواسط سال گذشته موارد گازگرفتگی سگ نیز مشاهده شده است.»

درست یک سال از بسته شدن مسیر بالکان به روی مهاجران می گذرد. سرسخت ترین کشوری که در مرز خود با صربستان مانع بلند ۱۷۵ کیلومتری از سیم خاردار و تیغ دار کشیده دولت راستگرای مجارستان است که می گوید با سیاست های مهاجرتی و بستن مرزهایش به امنیت اروپا در برابر تروریسم می افزاید.

دولت مجارستان در هفته جاری مقررات جدیدی را علیه پناهجویان وضع کرد از جمله بازداشت و نگهداری آنان، حتی کودکان و زنان در کانتیرها تا زمان مشخص شدن وضعیت نهایی آنها.

دولت ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان در پی بستن برچیدن تمامی کمپ های موجود مهاجران و پناهجویان در این کشور است.