2016-10-02

همه پرسی در کلمبیا برای صلح با فارک؛ پیش بینی پیروزی کارزار «آری»
در حال نمایش بعدی
آگهی
ترامپ بطور بیسابقه ای به هیلاری تاخت
در حال نمایش بعدی
برتری گلف بازان آمریکایی در دومین روز از مسابقات رایدر کاپ
در حال نمایش بعدی
بزرگترین بیمارستان شرق حلب با بمب های بشکه های از فعالیت باز ایستاد
در حال نمایش بعدی