مجارستان؛ عدم اعتبار رفراندوم سهمیه بندی مهاجران اتحادیه اروپا با مشارکت ۴۵ درصدی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مجارستان؛ عدم اعتبار رفراندوم سهمیه بندی مهاجران اتحادیه اروپا با مشارکت ۴۵ درصدی

مجارستانی ها روز یک شنبه طرح اتحادیه اروپا برای سهمیه بندی مهاجران در این اتحادیه را رد کردند با این حال بخاطر میزان مشارکت کمتر از ۵۰ درصدی این رفراندوم نامعتبر اعلام شد.

یکی از نمایندگان حزب حاکم گفته است که میزان مشارکت ۴۵ درصد بوده است با این حال ۹۵ درصد به طرح اتحادیه اروپا نه گفته اند.

ویکتور اوربان نخست وزیر مجارستان و حزب اش از مخالفان سرسخت مهاجرت به اتحادیه اروپا هستند.