مجارها در رفراندوم 'آری یا نه به مهاجران' در پای صندوقهای رای

مجارها در رفراندوم 'آری یا نه به مهاجران' در پای صندوقهای رای
نگارش از Masoud Imani Kalesar

مجارها از ساعت ۶ بامداد امروز یکشنبه یازدهم مهرماه (۲ اکتبر) در بوداپست، پایتخت و دیگر شهرهای مجارستان در همه پرسی نه یا آری به «سیاست مهاجرتی و سهمیه بندی اجباری اتحادیه اروپا» به پای صندوق های رای ر

مجارها از ساعت ۶ بامداد امروز یکشنبه یازدهم مهرماه (۲ اکتبر) در بوداپست، پایتخت و دیگر شهرهای مجارستان در همه پرسی نه یا آری به «سیاست مهاجرتی و سهمیه بندی اجباری اتحادیه اروپا» به پای صندوق های رای رفته اند.

سوال رفراندوم این است:«آیا با تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر اسکان اجباری مردم غیرمجار در مجارستان حتی بدون موافقت پارلمان، موافقید یا نه؟»

اتحادیه اروپا سال گذشته (۲۰۱۵ میلادی) تصمیم گرفت تا ۱۶۰ هزار مهاجر از ایتالیا و یونان منتقل و در کشورهای عضو اتحادیه پذیرفته شوند. سهم مجارستان پذیرش تنها ۱ هزار و ۲۹۴ پناهجوست.

اعتبار رفراندوم امروز مجارستان منوط به مشارکت ۵۰ درصدی مجارهای واجد شرایط رای دادن است. نظرسنجی ها حاکی است این انتظار دولت راستگرای ویکتور اوربانِ نخست وزیر تحقق نخواهد یافت.

مطالب مرتبط