بزرگترین بیمارستان شرق حلب با بمب های بشکه های از فعالیت باز ایستاد

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
بزرگترین بیمارستان شرق حلب با بمب های بشکه های از فعالیت باز ایستاد

امدادگران فعال در شرق شهر حلب، منطقه ای که در کنترل مخالفان مسلح دولت سوریه است می گویند در حملات هوایی روز شنبۀ ارتش سوریه به بزرگترین بیمارستان این منطقه به نام «ام ۱۰»، حداقل دو نفر کشته و بیش از ۱۰ نفر زخمی شده اند.

بیمارستان «ام ۱۰» که به گفته کارکنان آن هزاران مجروح و زخمی را پذیرفته و مداوا کرده است با بمب های بشکه ای و حملات هوایی روز شنبه «کاملا از فعالیت بازایستاده و دیگر قادر به ارائه خدمات به بیماران و مجروحان نیست».

هدف ارتش سوریه از حملات روز شنبه تلاش برای تصرف مجدد اردوگاه «حندرات» و کنترل جاده استراتژیک «کاستیلو» توصیف می شود.

کاستیلو جاده ای تدارکاتی و حیاتی برای مخالفان مسلح و در جنگ برای کنترل کامل شهر حلب سرنوشت ساز است.

معادلات بین قدرت های منطقه و جهان و حمایت آنان از دولت و گروه های مسلح درگیر، جنگ داخلی سوریه را طولاتی تر و به یکی از پیچیده ترین بحران ها تبدیل کرده است که بیشترین تاوان آن را غیرنظامیان سوری با جانشان می پردازند.