2016-06-28

ابراز ناراحتی رئیس پارلمان اروپا از نتیجه همه پرسی بریتانیا
Now playing Next
تاکید ماریو دراگی بر هماهنگی بین سیاستهای بانکهای مرکزی
Now playing Next