جنگ لفظی نمایندگان، در جلسه پارلمان اروپا

جنگ لفظی نمایندگان، در جلسه پارلمان اروپا
نگارش از Euronews

اولین جلسه پارلمان اروپا پس از همه پرسی بریتانیا، شاهد جنگ لفظی شدید بین نمایندگان این نهاد بود.

اولین جلسه پارلمان اروپا پس از همه پرسی بریتانیا، شاهد جنگ لفظی شدید بین نمایندگان این نهاد بود.

گای ورهوشتات، نماینده بلژیک در پارلمان اروپا گفت: «آن چه که بیش از هر چیز دیگری برای من – و فکر می کنم برای همه کسانی که در این مجلس حضور دارند- گران تمام شده است، نحوه پیروزی حامیان خروج از اتحادیه اروپا است. آنها با کارزاری که پر بود از اتفاقات ناخوشایند پیروز شدند. ما پوسترهایی را که دیدیم که آقای فاراژ در آنها به سبک تبلیغات نازیها به پناهجوها اشاره می کرد.»

نایجل فاراژ، رهبر حزب استقلال بریتانیا که یکی از نمایندگان بریتانیا در پارلمان اروپا است گفت: «آیا این خنده دار نیست که وقتی هفده سال قبل وارد این مجلس شدم و گفتم که من می خواهم جنبشی را رهبری کنم که هدفش خارج کردن بریتانیا از اتحادیه اروپاست، شما به من می خندیدید. اما حالا باید بگویم که دیگر نمی خندید. تقریبا هیچ کدام از شما در طول عمرتان پیشه ای نداشتید. هیچ کدامتان کسب و کاری نداشته اید. حتی هیچ شغلی ایجاد نکرده اید.»

ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا در پاسخ به آقای فاراژ گفت: «من به بحث و جدل کردن با شما علاقمندم. حس طنزپردازی ما شبیه هم است. من هم مثل شما اهل شوخی هستم. متاسفانه باید بگویم که این برای آخرین بار است که ما با هم بحث می کنیم، چون این آخرین جلسه ای است که شما در این مجلس حضور دارید.»

مطالب مرتبط