رهبر حزب کارگر بریتانیا رای عدم اعتماد گرفت اما استعفا نمی کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
رهبر حزب کارگر بریتانیا رای عدم اعتماد گرفت اما استعفا نمی کند

بیش از هشتاد درصد نمایندگان حزب کارگر در پارلمان بریتانیا به جرمی کوربین، رهبر این حزب رای عدم اعتماد دادند، اما آقای کوربین گفته است که از مقام خود کناره گیری نمی کند.

از ۲۱۲ نماینده ای که در رای گیری شرکت کردند ۱۷۲ نفر به آقای کوربین رای عدم اعتماد دادند و فقط ۴۰ نماینده موافقت خود را با ماندن او اعلام کردند.

بر اساس اساسنامه حزب، این رای برای آقای کوربین الزام آور نیست اما ادامه کار را برای او در پارلمان دشوار می کند.

حزب کارگر و آقای کوربین از حامیان ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بودند. اما پس از همه پرسی، آقای کوربین از طرف بسیاری از هم حزبیهای خود متهم شد که در جریان مبارزه های انتخاباتی آن چنان که لازم بود از حامیان ماندن حمایت نکرده بود. پس از این اتفاق، موج بی سابقه ای از استعفای اعضای کابینه سایه حزب کارگر، او را برای استعفا تحت فشار قرار داد.

بسیاری از کارشناسان، این تحولات را بزرگترین بحران تاریخ حزب کارگر می دانند.