فاراژ با اشاره به برکسیت: کشور بعدی می تواند دانمارک، هلند یا سوئد باشد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فاراژ با اشاره به برکسیت: کشور بعدی می تواند دانمارک، هلند یا سوئد باشد

نایجل فاراژ، رهبر حزب استقلال بریتانیا با حضور در محل اجلاس سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا به پرسشهای خبرنگاران پاسخ داد.

او درباره اتحادیه اروپا گفت: «اتحادیه اروپا مرد. تمام شد. همه چیز تمام شد. اتحادیه اروپا کارایی ندارد. این افتخار از آن بریتانیا شد که به عنوان نخستین کشور از این اتحادیه خارج شد. کشور بعدی می تواند دانمارک، هلند یا سوئد باشد. شاهد “دکسیت“، “نکسیت” یا “سکسیت” خواهیم بود. مردم کشورهای دیگر هم خواهان برگزاری همه پرسی هستند. آنها از اتحادیه خارج می شوند.»

آقای فاراژ یکی از پرچمداران کارزار خروج کشورش از اتحادیه اروپا بود.