2016-06-28

اردوغان درصدد عادی سازی روابط ترکیه و روسیه است
در حال نمایش بعدی
آگهی