قانون سخت گیرانه سقط جنین در تگزاس لغو شد

قانون سخت گیرانه سقط جنین در تگزاس لغو شد
نگارش از Euronews

خبر کوتاه دیوان عالی آمریکا به لغو قانون سخت گیرانه سقط جنین در ایالت تگزاس رای داد.

خبر کوتاه

دیوان عالی آمریکا به لغو قانون سخت گیرانه سقط جنین در ایالت تگزاس رای داد.

به این ترتیب مقررات وضع شده بر ضد پزشکان و درمانگاه های ویژه سقط جنین در تگزاس ملغی خواهند شد.

تصمیم دیوان عالی آمریکا که با رای موافق پنج قاضی این دیوان اتخاذ شد، پیروزی مهمی برای جنبش حقوق زنان محسوب می شود. در مقابل سه تن از قضات دیوان عالی با لغو قانون سقط جنین تگزاس مخالفت کردند.

مخالفان قانون سقط جنین در تگزاس هدف آن را به تعطیلی کشاندن درمانگاه های ویژه سقط جنین در این ایالت می دانستند.

ایالت تگزاس دومین ایالت پرجمعیت آمریکا به شمار می آید.

مطالب مرتبط