هدف طرح عمرانی ژاپن در آفریقا؛‌ تردد آزاد و همگانی در محدودهٔ هند-آرام

هدف طرح عمرانی ژاپن در آفریقا؛‌ تردد آزاد و همگانی در محدودهٔ هند-آرام

با همکاری

در حال حاضر سالانه ۲۵۰ هزار کانتینر وارد بندرگاه می‌شوند و بناست این تعداد به یک میلیون یعنی به چهار برابر برسد.

تازه‌ترین ویدیو