بحران آب

موضوعات داغ روز

More about this topic

از سرگیری ساخت سد بر هیرمند با حضور مسئولان طالبان
در حال نمایش بعدی
نمایی از تاسیسات سد کجکی در ولایت هلمند افغانستان به سال ۲۰۱۱
در حال نمایش بعدی
آگهی
لوله‌کشی برای انتقال آب به پشت سدهای همدان
در حال نمایش بعدی
خشکسالی در کالیفرنیا
در حال نمایش بعدی
زنان نپالی در اطراف یک چاه آب
در حال نمایش بعدی
اصفهان
در حال نمایش بعدی
Burhan Ozbilici
در حال نمایش بعدی
درس‌های کرونا با کاوه مدنی؛ وضعیت موجود شاید آرامش پیش از طوفان باشد
در حال نمایش بعدی