رافائل گروسی

More about this topic

رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
در حال نمایش بعدی
International Atomic Energy Agency (IAEA) Director General, Rafael Grossi
در حال نمایش بعدی
رافائل گروسی
در حال نمایش بعدی
رافائل گروسی
در حال نمایش بعدی
آگهی
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
در حال نمایش بعدی
پرچم ایران مقابل مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
در حال نمایش بعدی
رافائل گروسی رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
در حال نمایش بعدی
Rafael Grossi, director-general of the International Atomic Energy Agency (IAEA)
در حال نمایش بعدی
International Atomic Energy Agency (IAEA) Director General, Rafael Grossi
در حال نمایش بعدی
رافائل گروسی
در حال نمایش بعدی
رافائل گروسی، دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی
در حال نمایش بعدی
رافائل گروسی
در حال نمایش بعدی
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی
در حال نمایش بعدی
Iran Nuclear
در حال نمایش بعدی
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نشست شورای حکام، ۶ مارس ۲۰۲۳، وین اتریش
در حال نمایش بعدی
سفر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران
در حال نمایش بعدی