بحران مهاجرت

موضوعات داغ روز

More about this topic

ممانعت پلیس بوسنی و هرزگوین از انتقال پناهجویان مستقر در اردوگاه سوخته لیپا
در حال نمایش بعدی
Sergi Camara
در حال نمایش بعدی
Marc Sanye
در حال نمایش بعدی
آگهی
مهاجرت غیرقانونی در دریای مدیترانه
در حال نمایش بعدی
Jacquelyn Martin
در حال نمایش بعدی
ایلوا یوهانسون و مارگاریت اسکیناس دو کمیسر اتحادیه اروپا در جلسه معرفی برنامه جدید ادغام
در حال نمایش بعدی
اقدام پلیس فرانسه در برچیدن چادر مهاجران در پاریس
در حال نمایش بعدی
تصویر از ویدیو
در حال نمایش بعدی
حدود ۱۰۰ مهاجر در یک روز در دریا غرق شدند
در حال نمایش بعدی
عکس تزئینی است
در حال نمایش بعدی
Yorgos Karahalis
در حال نمایش بعدی