بحران مهاجرت

موضوعات داغ روز

More about this topic

افزایش شمار پناهجویان در اروپا
در حال نمایش بعدی
zero-tolerance policy
در حال نمایش بعدی
آگهی
AP Photo
در حال نمایش بعدی
n this Sept. 9, 2015 file picture police grab a refugee as hundreds of refugees walk in Southern Jutland motorway near Padborg in Denmark
در حال نمایش بعدی
Europe Migrants
در حال نمایش بعدی
Indonesia Landslide
در حال نمایش بعدی
مقابله با ورود مهاجران به شهر خودمختار سئوتا در اسپانیا
در حال نمایش بعدی
Belgium EU Future of Europe
در حال نمایش بعدی
ورود مهاجران مراکشی به شهر سئوتای اسپانیا
در حال نمایش بعدی
پناهجویانی که خود را به جزیره لامپدوزا رسانده‌اند
در حال نمایش بعدی
مهاجران غیرقانونی به اروپا
در حال نمایش بعدی