اعدام‌های جمعی سال ۶۷

More about this topic

حسینعلی نیری، حاکم شرع تهران در زمان اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی در سال ۱۳۶۷
در حال نمایش بعدی
خانواده برخی از قربانیان اعدام های سال ۱۳۶۷
در حال نمایش بعدی
آگهی
حمید نوری در دادگاه
در حال نمایش بعدی
مجاهدین در مقابل دادگاه حمید نوری
در حال نمایش بعدی
عکس‌هایی از هزاران نفر از زندانیان کشته شده سال ۱۳۶۷ در ایران
در حال نمایش بعدی
Mideast Executions
در حال نمایش بعدی
ابراهیم رئیسی
در حال نمایش بعدی
ابراهیم رئیسی
در حال نمایش بعدی
EU and Iran
در حال نمایش بعدی
execution
در حال نمایش بعدی