More about this topic

ولادیمیر پوتین
در حال نمایش بعدی
تسای اینگ-ون، رئیس جمهوریِ تایوان
در حال نمایش بعدی
آگهی
چین بار دیگر به تایوان هشدار داد
در حال نمایش بعدی
نظامیان فرانسوی در کالدونیای نو
در حال نمایش بعدی
سومین و آخرین رفراندوم استقلال کالدونیای جدید
در حال نمایش بعدی
ساندرا میسون، رئیس جمهوری بارابادوس در مراسم اهدای نشان آزادی این کشور با حضور شاهزاده چارلز
در حال نمایش بعدی
قضات دیوان دادگستری اتحادیه اروپا
در حال نمایش بعدی
 عفو رهبران جدایی طلبان کاتالونیا؛ نخست وزیر اسپانیا چراغ سبز نشان داد
در حال نمایش بعدی
پره آراگونس، رئيس آینده دولت محلی کاتالونیا
در حال نمایش بعدی
پرچم ایرلند در آرامستانی در نزدیک بلفاست، بیش از دو دهه پس از توافق صلح
در حال نمایش بعدی