استقبال از تابوت پاتریس لومومبا
با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست

هزاران نفر از تابوت حاوی «یک دندان» پاتریس لومومبا، قهرمان استقلال کنگو استقبال کردند

هزاران نفر از مردم جمهوری دموکراتیک کنگو روز چهارشنبه در مراسم استقبال از «تابوت» پاتریس لومومبا شرکت کردند. این تابوت البته تنها حاوی یک دندان بود؛ تنها عضو باقی مانده از جسد رهبر استقلال این کشور از بلژیک. 

هزاران نفر از مردم جمهوری دموکراتیک کنگو روز چهارشنبه در مراسم استقبال از «تابوت» پاتریس لومومبا شرکت کردند. این تابوت البته تنها حاوی یک دندان بود؛ تنها عضو باقی مانده از جسد رهبر استقلال این کشور از بلژیک. 

پاتریس لومومبا یکی از رهبران و پس از مرگ، یکی از قهرمانان استقلال، مبارزه ضد امپریالیستی و اتحاد آفریقا به شمار می‌رفت. دولت بلژیک یک دندان پاتریس لومومبا، آخرین جزء سالم جسد او را، به جمهوری دموکراتیک کنگو باز گرداند.

گفته می‌شود نظامیان رژیم موبوتو سه‌سه‌سکو، دولت وابسته به پادشاهی بلژیک پس از قتل پاتریس لومومبا، جسد وی را در اسید سوزاندند.

تازه‌ترین ویدیو

با عرض پوزش؛ این مطلب در زبان مورد نظر شما موجود نیست