More about this topic

آگهی
آغاز نشست مهم وزرای دارایی حوزه پولی یورو درباره بدهی های یونان
در حال نمایش بعدی
بخت اندک رسیدن به توافق بر سر نحوه بازپرداخت بدهی های یونان
در حال نمایش بعدی