رئیس گروه یورو: همه پرسی آتن در زمینه کمک مالی اروپا باب گفتگوها را می بندد

رئیس گروه یورو: همه پرسی آتن در زمینه کمک مالی اروپا باب گفتگوها را می بندد
نگارش از Euronews

پس از پنج ماه مذاکرات سخت و فشرده بر سر مساله بازپرداخت بدهی های یونان، الکسیس سیپراس، نخست وزیر این کشور سرنوشت کمک مالی اروپا را به آراء هموطنانش

پس از پنج ماه مذاکرات سخت و فشرده بر سر مساله بازپرداخت بدهی های یونان، الکسیس سیپراس، نخست وزیر این کشور سرنوشت کمک مالی اروپا را به آراء هموطنانش در همه پرسی پنجم ژوییه سپرد.

این تصمیم آنهم به صورت یکطرفه، شرکای اروپایی سیپراس را غافلگیر کرده و آنها این اقدام را به منزله پایان گفتگوها ارزیابی می کنند.

یرون دایسلبلوم، رئیس گروه یورو که از تصمیم آتن حیرت زده است گفت: «تصمیم غم انگیزی است برای یونان برای اینکه باب گفتگوهای آتی را می بندد حال آنکه به نظر من راه گفتگو همیشه باز بوده. ما در نشست امروز به عواقب آتی این تصمیم می پردازیم.»

به نظر می رسد نخست وزیر چپگرای یونان بر آن است تا از طریق این تصمیم با یک تیر دو نشان بزند: از یکسو محدودیت زمانی بازپرداخت بخشی از بدهی ها به صندوق بین المللی پول را که سر رسید آن سی ام ژوئن تعیین شده لغو می کند و از سوی دیگر با سپردن تصمیم گیری این موضوع بسیار مهم به رای دهندگانی که اکثریت شان حامی دولت هستند، آتن را از انتقاد ها و فشارهای اروپا می رهاند.

مطالب مرتبط