More about this topic

ماهیگیری

موضوعات داغ روز

More about this topic

نشست سازمان تجارت جهانی در ژنو
در حال نمایش بعدی
کشتی اسپانیایی پیش از غرق شدن
در حال نمایش بعدی
آگهی
تنش میان بریتانیا و فرانسه بر سر ماهیگیری از زمان اجرای برکسیت بالا گرفته است
در حال نمایش بعدی
ماهیگیر فرانسوی در بندر گرانویل، شمال غربی فرانسه
در حال نمایش بعدی
بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا
در حال نمایش بعدی
کشتی های ماهیگیری کانال مانش
در حال نمایش بعدی
اختلافات بریتانیا و فرانسه بر سر حقوق ماهیگیری
در حال نمایش بعدی
قایق‌های ماهیگیری فرانسوی در ساحل جزیره جرزی
در حال نمایش بعدی
ماهیگیری با استفاده از پالس الکتریکی
در حال نمایش بعدی