More about this topic

اخبار از بروکسل؛ سفر اعضای کمیسیون اروپا به مالت
در حال نمایش بعدی
آگهی
ژان کلود یونکر: بهتر است اتحادیه اروپا از درس دادن به ترکیه در موضوع مهاجرت خودداری کند
در حال نمایش بعدی
پخش زنده و مستقیم: سخنرانی سالانه ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا
در حال نمایش بعدی