گفتگوی سه کاربر پرطرفدار یوتیوب با رئیس کمیسیون اروپا

گفتگوی سه کاربر پرطرفدار یوتیوب با رئیس کمیسیون اروپا
نگارش از Euronews

یوناس امس آلمانی، لوکاش یاکوبیاک لهستانی و لئتیسیا بیرب از فرانسه، سه تن از کاربران پرطرفدار یوتیوب، این فرصت را بدست آوردند تا با ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا گفتگو…

یوناس امس آلمانی، لوکاش یاکوبیاک لهستانی و لئتیسیا بیرب از فرانسه، سه تن از کاربران پرطرفدار یوتیوب، این فرصت را بدست آوردند تا با ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا گفتگو کنند.

مطالب مرتبط