سخنرانی رئیس کمیسیون اروپا

سخنرانی رئیس کمیسیون اروپا
نگارش از Euronews

ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا در سخنرانی اش در پارلمان این اتحادیه با اشاره به نیاز به همکاری بیشتر بین دولت های عضو یادآور شد که «اروپا به راه ملی سازی نمی…

ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا در سخنرانی اش در پارلمان این اتحادیه با اشاره به نیاز به همکاری بیشتر بین دولت های عضو یادآور شد که «اروپا به راه ملی سازی نمی رود. هرگز نمی تواند نوعی منطقه ملی باشد ولی گاهی جدایی سازی هایی وجود دارد که تلاش بیشتر اتحادیه را می طلبد.»

رئیس کمیسیون اروپا در استراسبورگ همچنین گفت که «اروپا توان خود را برای یاری به متحد ساختن قبرس به کار گرفته است.»

وی درباره توافق بین المللی مقابله با تغییرات آب و هوایی گفت: «ما پیشگام بوده ایم و این موضوع را پیش برده ایم. گاهی از دیگران می خواهیم که اقدام کنند. ما از اعضای اتحادیه اروپا می خواهیم که توافق پاریس را تصویب کنند. پای خود را به موضوع تصویب می کشیم و از اعتبارش می کاهیم. این سبب می شود که مسخره به نظر بیاییم.»

مطالب مرتبط