میشل بارنیه مسئول مذاکرات با بریتانیا درباره برکسیت شد

میشل بارنیه مسئول مذاکرات با بریتانیا درباره برکسیت شد
نگارش از Euronews

ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، هدایت مذاکرات با مقامات بریتانیایی درباره برکسیت را به میشل بارنیه، سیاستمدار باتجربه فرانسوی سپرد.

ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا، هدایت مذاکرات با مقامات بریتانیایی درباره برکسیت را به میشل بارنیه، سیاستمدار باتجربه فرانسوی سپرد.

رئیس کمیسیون اروپا، آقای بارنیه، وزیر امور خارجه پیشین فرانسه را سیاستمداری کارکشته خواند که توانایی رهبری مذاکرات دشوار با بریتانیا را خواهد داشت.

آقای بارنیه بین سالهای ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴ میلادی، کمیسر بازار داخلی و خدمات اتحادیه اروپا بود و نقش مهمی در شکل گیری نظام بانکی در این اتحادیه داشت.

او در زمان مدیریتش در بروکسل روابط حسنه ای با مراکز مالی و بانکی لندن نداشت.

مطالب مرتبط