پیشنهاد رئیس کمیسیون اروپا برای تشکیل ارتش مشترک

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
پیشنهاد رئیس کمیسیون اروپا برای تشکیل ارتش مشترک

ژان کلود یونکر، رئیس کمیسیون اروپا روز چهارشنبه در سخنرانی در پارلمان این اتحادیه به ضرورت تشکیل ارتش مشترک اشاره کرد.

آقای یونکر گفت: «باید مقری اروپایی برای سیستم دفاعی خود داشته و باید برای تشکیل ارتشی مشترک کار کنیم که تکمیل کننده ناتو باشد.»

وی در ادامه این سخنرانی در مقر پارلمان اتحادیه اروپا در استراسبورگ تصریح کرد: «در حال حاضر اتحادیه اروپا در شرایطی عالی نیست. بسیاری از امور تغییر بهتری نکرده است. برخی از تحولات نشان می دهد که در جاهایی ما با بحران وجود اتحادیه اروپا رو به رو هستیم.»

رئیس کمیسیون اروپا همچنین درباره موضوع مقابله با بحران مهاجرت غیرقانونی ضمن بیان اینکه «دولت های عضو و نهادها برای قراردادن۲۰۰ گارد مرزی و ۵۰ وسیله نقلیه در مرز بلغارستان باید همکاری تنگاتنگی داشته باشند» گفت: «ما می خواهیم که این کار تا پایان سالجاری اجرایی شود.»

وی افزود: «درخصوص مدیریت بحران پناهجویان ما شاهد همبستگی هستیم. من مطمئن هستم که همبستگی بیشتری نیاز است ولی همچنین می دانم که همبستگی باید داوطلبانه باشد. این همبستگی باید از دل برآید، اجباری نیست و نمی توان تحمیلش کرد.»

آقای یونکر در این سخنرانی به موضوع جنگ داخلی سوریه نیز پرداخت و خواسته اش را مبنی بر مشارکت اروپا در گفت و گو بر سر یافتن راه حل مطرح کرد.