کارمندان

More about this topic

خبرنگار فرانسوی در فواره میدان تروکادرو در پاریس، ۲۵ ژوئن ۲۰۱۹.
در حال نمایش بعدی
مادران افغان همراه با نوزادانی که از سوءتغذیه رنج می برند، منتظر دریافت کمک و معاینه هستند
در حال نمایش بعدی
آگهی
Apple Maryland Union Vote
در حال نمایش بعدی
دوکاری
در حال نمایش بعدی
canva.com
در حال نمایش بعدی
Brussels
در حال نمایش بعدی
حشمت‌الله هاشمی، سرپرست کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان
در حال نمایش بعدی