More about this topic

کودتا

موضوعات داغ روز

More about this topic

درخواست معترضان میانماری برای آزادی آنگ سان سوچی
در حال نمایش بعدی
بازداشت معترضان در میانمار پس از کودتای نظامیان
در حال نمایش بعدی
تجمع معترضان به کودتا در میانمار
در حال نمایش بعدی
انتقال یک مجروح در جریان خشونت‌های پلیس میانمار علیه معترضان به کودتا
در حال نمایش بعدی
آگهی
AP Photo
در حال نمایش بعدی